In het werkveld van onderwijs, ontwikkeling en management, ben ik een allrounder. 

Projectmanager
Een duidelijk doel bepalen, de goede mensen betrekken, heldere ondersteunende documenten schrijven en altijd blijven gaan voor het optimale resultaat, daar zit voor mij de essentie van projectmanagement. En natuurlijk plezier behouden op weg naar het einddoel.

Coach
Als coach of procesbegeleider kijk ik met u mee. Vanuit uw perspectief en uw doelen ontdekken we de route die naar succes leidt. Bewustwording, experimenteren met nieuw gedrag en praktijkgerichte opdrachten staan daarin centraal.

NT2-specialist
Sinds 2015 heb ik mijn eerste expertise - docent Nederlands als tweede taal (NT2) - weer opgepakt. Dit keer bij een Internationale Schakelklas (ISK) waar ik jongeren van 16 - 20 jaar help bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur en hen voorbereid op een vervolgopleiding in het mbo of hbo. Daarnaast coördineer ik de activiteiten van LINK NT2-centrum, dat ik samen met de collega's heb opgezet.

Ontwerper/ontwikkelaar leertrajecten
Sinds 25 jaar ontwerp en ontwikkel ik leertrajecten. Ontwerpen betekent een intensieve verkenning van de inhoud en de doelen die bereikt moeten worden; dat vergt abstractievermogen en goed overleg met alle betrokkenen. Het uiteindelijke resultaat bestaat uit mooie leermiddelen die de gebruiker op aantrekkelijke en duidelijke wijze naar deze einddoelen leidt.

Docentbegeleider
In alle typen onderwijs – van basisschool tot universiteit – heb ik docenten begeleid. In didactische vaardigheden, het ontwikkelen van leermiddelen, persoonlijke effectiviteit, onderwijsvernieuwing,  het opnemen van videocolleges... Ik hou van onderwijs en heb enorm respect voor docenten. Tegelijkertijd staat dit vakgebied nooit stil dus er zijn altijd kansen om (jezelf) te verbeteren…

Kuifje
Door de jaren heen, ben ik als professional ook in contact gekomen met het kind in mij. Dat kind heet Kuifje: ik ben in mijn element als ik op onderzoek ga, mensen mag bevragen, hen onbevangen tegemoet treed en uit pure nieuwsgierigheid probeer te ontdekken wat hen drijft om te doen wat ze doen. Dat levert mooie ontmoetingen op en een krachtig uitgangspunt voor samenwerking.
Pagina tags:

Projectmanager

Consultancy

Coach

Docentenbegeleider

Onderwijskundig ontwerper

Basisonderwijs

Hoger onderwijs

Universiteit


Referenties


Onderwijs voor Vluchtelingen

LINK NT2-centrum

Erasmus Universiteit Rotterdam

ISK De Toekomst

Erasmus Universiteit Rotterdam

Hogeschool Rotterdam

ROC Amsterdam

Welzorg Nederland B.V.

Brede school De Lingewaard

Arriva Nederland

Politie Zuid-Holland

PKZ Kraamzorg

SVS Opleidingen

BKE Kraamzorg Rijswijk

OTIB

LoginDeze website is gemaakt door Mooz & Romilan ICT